SDAV自然感染ラットの剖検所見: 頚部皮下のゼラチン様浮腫、下顎腺および下顎リンパ節腫大


SDAV自然感染ラットの剖検所見: 頚部皮下のゼラチン様浮腫、下顎腺および下顎リンパ節腫大

閉じる